Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

Janskerkhof

Utrecht

De Rechtenfaculteit is gehuisvest in de gebouwen van Janskerkhof. Het complex herbergt onder andere de rechtenbibliotheek, kantoren, een kantine, studiezalen en een collegezaal. Marx&Steketee Architecten heeft opdracht tot het verbouwen van het complex.

Verrichte diensten

Foto project Janskerkhof

In 2011 heeft Hazet tekenbureau in opdracht van Marx&Steketee Architecten de bestaande toestand van Janskerkhof in kaart gebracht. Het complex bestaat uit een groot aantal historische panden die in de loop van de eeuwen met elkaar verbonden zijn. Een deel van een verbindingsgang is de zijmuur van een middeleeuwse kerk waarvan verder niets over is. Een mooie ontdekkingstocht, nadat we het hele complex in kaart hadden gebracht bleek dat we zo’n 70 verschillende trappen en zo’n 750 verschillende kozijnen hadden ingemeten en getekend.

In 2012 is het ontwerp van Marx&Steketee door Hazet tekenbureau vertaald naar tekeningen voor de aanvraag Omgevingsvergunning en voor de bouwvoorbereiding.

In 2013 zijn de uitvoeringstekeningen gemaakt en begin 2014 is gestart met de verbouwing. Eind 2015 is het complex in gebruik genomen.

  • Tekenwerk: 2011 – 2014
  • Realisatie: 2014 – 2015
  • Opdrachtgever: Marx&Steketee Architecten
  • Architect: Marx&Steketee Architecten