Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

Samenwerken

Hazet heeft ruim dertig jaar ervaring met het werken voor en met de verschillende partijen die betrokken zijn bij een bouwproject. Zo werken wij dagelijks samen met projectontwikkelaars, architecten, aannemers, installateurs, constructeurs en talloze andere partijen om bouwprojecten van de grond te krijgen, voor te bereiden en tot een goed einde te brengen.

Verder roepen gebouweigenaren steeds vaker onze hulp om hun gebouwen in een 3D model te zetten zodat het efficiënter beheerd kan worden. Het beheer van een gebouw kan met behulp van een digitale tweeling een stuk efficiënter worden uitgevoerd.

Hieronder een greep uit de partijen met wie we afgelopen jaren hebben samengewerkt.

 

 

Architectuur

Bij het ontwerp van een nieuw gebouw, staat samenwerking tussen architect en bouwkundig tekenaar centraal. Door al in een vroeg stadium plannen op elkaar af te stemmen en regelmatig samen te komen, bereiken we het beste eindresultaat.

Ontwerpplannen vertalen

Centraal in onze aanpak ligt het vertalen van de ideeën van de architect naar een bouwkundig ontwerp dat goed uitvoerbaar is. Door gebruik te maken van 3D-modellen, krijgt iedereen al vroeg in het bouwproces een duidelijk beeld van de uiteindelijke look en feel van het ontwerp. Dit zorgt niet alleen voor meer begrip, maar helpt ook om alle partijen op één lijn te krijgen.

Samenwerken met architectenbureaus

Gezamenlijk hebben we zo’n vijftig jaar ervaring met het werken bij en met architectenbureaus. Daardoor begrijpen we hoe het tekenproces en kunnen we snel schakelen als dat nodig is. Dit draagt bij aan het behalen van het beste eindresultaat voor de klant.

Op zoek naar een bouwkundig tekenbureau dat uw ideeën uitwerkt in een 3D-model? Neem dan contact met ons op.

Projectontwikkeling

Bij het ontwikkelen van een groot nieuwbouwproject zijn er verschillende aspecten om rekening mee te houden. Natuurlijk speelt het gemaakte plan een grote rol, maar ook de kosten en wensen van de kopers zijn van groot belang. Hazet helpt mee om de bouwkundige tekeningen te laten voldoen aan alle gemaakte plannen.

Systematische aanpak

Omdat we veel ervaring hebben in projectmatig bouwen en gestructureerd werken, zijn we flexibel bij het maken van de 3D-tekeningen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om al in de bouwtekening specifieke koperwensen te verwerken. Ook is het dankzij deze systematische aanpak eenvoudiger om in een later stadium nog wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van de bouwmethode.

Bouwtekeningen in 3D

Hazet maakt alle bouwkundige tekeningen standaard in 3D met Revit. Hierdoor krijgen potentiële kopers een beter beeld van hun toekomstige woning. Dit draagt bij de verkoopbaarheid. Daarnaast voorkomt 3D-modelleren dat er bouwfouten worden gemaakt op plekken die je in 2D niet ziet. Zo loopt het bouwproces soepel door en worden extra kosten voorkomen.

Benieuwd hoe we vanaf de eerste stappen van een nieuwbouwproject met u meedenken? Neem dan contact met ons op.

Aannemers

Als aannemer is het essentieel om bouwprojecten snel en goed te kunnen voltooien. Een op alle fronten kloppende bouwtekening  draagt hieraan in hoge mate bij.  Daarbij is het essentieel dat de bouwkundige plattegronden, gevels en doorsnedes met elkaar overeen komen. Door alle tekeningen direct uit het 3D model te halen kunnen we garanderen dat de onderlinge relatie tussen de tekeningen altijd klopt.

Zeker zo belangrijk is het dat de daarbij behorende detaillering één op één klopt met de overige tekeningen. Daarom zorgt Hazet er voor dat er altijd een direct relatie is tussen het detail en het 3D model.

Uitvoerbaarheid plannen

Daarnaast houden we al tijdens het tekenproces rekening met de uitvoerbaarheid van alle plannen. Hoe makkelijker iets immers uit te voeren is, hoe sneller het bouwproces verloopt. Bovendien zorgen de 3D-modelleringen ervoor dat de kans op bouwfouten aanzienlijk kleiner is.

Ervaren tekenbureau

Omdat wij een jarenlange ervaring hebben met het maken van bouwtekeningen, begrijpen we wat er speelt. We kennen de valkuilen, en zorgen er met onze aanpak voor dat u deze kunt vermijden.

Meer weten over onze aanpak bij het maken van 3D-bouwtekeningen? Neem dan contact met ons op.

Constructies

We werken altijd nauw samen met de constructeur van een project, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Zij dragen immers letterlijk en figuurlijk het project.

Samenwerken in 3D en 2D

Wij kunnen zowel in 3D als in 2D samenwerken met de constructeur. Als we de constructieve gegevens in 3D krijgen aangeleverd kunnen we deze integreren in ons model . Als de constructeur deze gegevens in 2D aanlevert dat zullen we deze vertalen naar een 3D model en dat vervolgens opnemen in het algemene 3D model.

Installaties

Installatie-adviseurs en installateurs stellen de beschikbaarheid van 3D informatie van een gebouw in de regel zeer op prijs. Het zal bij het maken van berekeningen en het ontwerpen van hun installaties grote voordelen opleveren, zeker ze zelf ook in 3D werken.

Voordelen van een 3D model

De installatie-adviseur en installateur kan voor het gebouw er daadwerkelijk staat van alle kanten bekijken of zijn installaties er in passen. Dat voorkomt dat er in de bouwfase nog bouwkundige aanpassingen gedaan moeten worden.