Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

Splitsings­tekeningen

Splitsingstekeningen hero visualisatie

Wat is het?

Bij een splitsing wordt een gebouw opgedeeld in diverse juridische eenheden waardoor het appartementsrecht ontstaat. Door een notaris wordt deze splitsing vastgelegd in een akte van splitsing, de splitsingsakte. Deze akte wordt vervolgens in het kadaster ingeschreven en is daarmee algemeen toegankelijk.

De splitsingstekening is een belangrijk onderdeel van deze akte en is voor iedere appartementseigenaar behoorlijk waardevol. Dit is het document waarmee iemands privégedeelte wordt beoordeeld. Het kan dus een hoop conflicten over rechten, plichten en verantwoordelijkheden voorkomen. Toch zijn er nog genoeg woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (Vve) die geen dan wel geen actuele splitsingstekeningen hebben. In de praktijk kan het voorkomen dat de huidige bestaande situatie afwijkt van de tekening doordat wijzigingen niet aangebracht op de splitsingstekening of deze niet doorgegeven worden aan het kadaster.

Ook wanneer een bestaand woongebouw wordt onderverdeelt in verschillende juridische eenheden, zal een splitsingstekening noodzakelijk zijn. We spreken van een wijziging splitsing wanneer er sprake is van een bouwwerk dat reeds gesplitst is in appartementsrechten, maar waarbij er een wijziging komt in de grenzen van de appartementsrechten en/of in het aantal appartementsrechten.

Wanneer nodig?

De splitsingstekening hoort bij de splitsingsakte welke wordt opgemaakt door de notaris. De splitsingstekening en de splitsingsakte zullen uiteindelijk samen door de notaris bij het Kadaster worden ingeschreven.

De splitsingstekening is een verplicht onderdeel van de akte van splitsing als deze wordt ingeschreven bij het kadaster (Art 5: 109 Burgerlijk Wetboek).  Daarom moet bij een splitsing in appartementsrechten de tekening mee worden ingeschreven. Er moet dus altijd een tekening worden gemaakt, of het nu een groot complex is bestaande uit meerdere woningen of winkels of een benedenwoning met daarboven één of meerdere bovenwoningen. Daarnaast moet de splitsingstekening aan bepaalde, door de wet gestelde, eisen voldoen (inschrijvingsvereisten van artikel 5 en artikel 6 Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994) en volgens de richtlijnen van het Kadaster.