Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

Ontruimings­plattegronden

De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

Ontruimingsplattegronden hero visualisatie

Wat is het?

Plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven. Een ontruimingsplattegrond wordt ook wel vluchtplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd.

De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

Voor ontruimingsplattegronden geldt het uitgangspunt dat het overzicht van de plattegrond van het allergrootste belang is. De plattegronden voorzien het beste in deze behoefte door zoveel mogelijk te beperken in gepresenteerde informatie.

Voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden wordt gebruik gemaakt van bouwtekeningen van het bouwwerk. Indien de eigenaar, gebruiker of beheerder geen bouwtekeningen kan aanleveren kan Hazet tekenbureau het bouwwerk op locatie in kaart brengen en deze gegevens gebruiken als basis voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden.

Voor specifieke eisen die gesteld worden aan ontruimingsplattegronden zie NEN1414 2007 en NEN1414-A1 2013.

Wanneer nodig?

Het Bouwbesluit 2012 vereist een ontruimingsplan indien er in een bouwwerk een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast maakt een ontruimingsplan ook onderdeel uit van een ARBO bedrijfsnoodplan en is een ontruimingsplan onderdeel van de gebruiksvergunning.

Het ontruimingsplan bevat taakomschrijvingen of actieplannen van de hulpverlenende functionarissen, instructies voor de aanwezige personen en plattegrondtekeningen waarop vluchtroutes, verzamelplaatsen en eventueel brandbestrijdingsmiddelen en handbrandmelders zijn aangegeven. Onderdeel van een ontruimingsplan is de ontruimingsplattegrond.

Waar bestaat een ontruimingsplan uit?

  • Plattegronden van het bouwwerk met daarop weergegeven de nooduitgangen, vluchtroutes, vluchtroute aanduiding en de elementaire brandbestrijdingsmiddelen;
  • Gebouw, installatie- en organisatiegegevens zoals gegevens van op welke tijden het gebouw wordt gebruikt, het aantal personen dat naar verwachting aanwezig is, de werking van de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie en bijzondere kenmerken die van belang zijn bij een ontruiming;
  • Een omschrijving van de alarmeringsprocedure;
  • Een omschrijving van hoe de ontruiming is georganiseerd met de daarbij horende bevoegdheden van bijvoorbeeld bezoekers, bewoners, personeel en BHV-ers.

Hazet tekenbureau stelt voor eigenaren, gebruikers en beheerders de tekeningen op die nodig zijn  voor een ontruimingsplan  volgens de richtlijnen en normen zoals omschreven in de NEN 8112. Voor de overige benodigde documenten kunnen door de installateur of een gespecialiseerd bureau worden opgesteld.