Per 1 juli 2023 is Hazet tekenbureau overgenomen door Thomas Architecten.

Bestaande toestand

Bestaande toestand hero visualisatie

Wat is het?

Bestaande, oude papieren tekeningen kunnen wij voor u digitaliseren. Als er geen tekeningen meer aanwezig, dan wel niet meer up-to-date zijn dan kunnen we uw gebouw inmeten en dit vertalen naar gedegen bouwkundige tekeningen.

Wanneer nodig?

In het geval van een verbouwing of uitbreiding van een bestaand gebouw dienen er, voordat er kan worden ontworpen, tekeningen te worden gemaakt van hoe het gebouw op dat moment is. Deze tekeningen van de bestaande situatie worden gebruikt als onderlegger bij de verbouwingsplannen.

Om de tekening van de bestaande situatie te kunnen maken wordt het bestaande gebouw geïnspecteerd en opgemeten.

Soms zijn ook de oorspronkelijke bouwtekeningen nog aanwezig. Dan worden deze tekeningen als basis gebruikt waarna het bestaande gebouw wordt geïnspecteerd en de maatvoering gecontroleerd.